Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 3 2019 Zaanstad

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 3 2019 Zaanstad Rapporten en zaakverslagen

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 3 2019 Zaanstad

Het aantal verzoeken dat bij de ombudsman in het 3e kwartaal 2019 is binnengekomen is 21, net zoveel als in Q2. Deze verzoeken hadden betrekking op 4 sectoren en 10 afdelingen. Daarnaast zijn er 3 verzoeken binnengekomen over een Sociaal Wijkteam en over 1 verzoek is domeinoverschrijdend. De kinderombudsman was bij een zaak betrokken.