Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Rode draden rapportage Zorg eerste halfjaar 2019

Rode draden rapportage Zorg eerste halfjaar 2019 Rapporten en zaakverslagen

Rode draden rapportage Zorg eerste halfjaar 2019

Voor u ligt de rapportage Zorg van de Ombudsman over het eerste half jaar van 2019. Als burgers het niet eens zijn met de manier waarop hun zorgverlening door de gemeente wordt georganiseerd, kunnen ze daarover klagen bij de Ombudsman.

In dit eerste half jaar zijn 52 nieuwe zaken binnengekomen en 73 zaken (deels nog uit 2018) afgehandeld van Amsterdamse burgers, die direct of zijdelings met zorgverlening en daarmee met de afdeling Zorg van de gemeente te maken hadden. Als bijlage bij deze rapportage zijn samenvattingen van alle zaken gevoegd die in de eerste helft van 2019 zijn afgerond.