Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jaarrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Belastingen, Amsterdam van 01-07-2018 tot 31-06-2019

Jaarrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Belastingen, Amsterdam van 01-07-2018 tot 31-06-2019 Rapporten en zaakverslagen

Jaarrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Belastingen, Amsterdam van 01-07-2018 tot 31-06-2019

Dit is de rapportage van de Ombudsman Metropool Amsterdam (ombudsman) over de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) over het tweede half jaar van 2018 en het eerste halfjaar van 2019. 

 

Naar aanleiding van de eerste halfjaarrapportage over 2018 heeft op 24 april 2018 overleg plaatsgevonden op het kantoor van  de ombudsman tussen de directeur van de DBGA, de ombudsman en de betrokken wederzijdse medewerkers. Ter versteviging van de onderlinge contacten en het maken van verdere (werk)afspraken zijn intussen over en weer werkbezoeken afgelegd die inmiddels geresulteerd hebben in periodieke overleggen.