Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jaarrapportage Ombudsman Amstelveen 2019

Jaarrapportage Ombudsman Amstelveen 2019 Rapporten en zaakverslagen

Jaarrapportage Ombudsman Amstelveen 2019

Zoals in de laatste kwartaalrapportage van 2018 aangekondigd is in overleg met de gemeente Amstelveen besloten de frequentie van de rapportages van de ombudsman te verlagen. Met ingang van 2019 zou er in plaats van een viertal kwartaalrapportages tweemaal per jaar een halfjaarlijkse rapportage verschijnen.

Omdat het aantal klachten dat jaarlijks over de gemeente Amstelveen bij de ombudsman binnenkomt relatief laag is, bleek het moeilijk om ieder kwartaal een goede inhoudelijke analyse te maken.
De verwachting is dat de bundeling van klachten de inhoudelijke analyse ten goede zal komen, waardoor de ombudsman beter in staat wordt gesteld rode draden te signaleren.