Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 4 2019 Waternet.

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 4 2019 Waternet. Rapporten en zaakverslagen

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 4 2019 Waternet.

In het 4e kwartaal 2019 ontving de ombudsman 12 verzoeken tot onderzoek. 7 verzoeken hadden betrekking op de afdeling Belastingen, 3 op Aansluiting, Verbruik & Inning en 1 op
Planadvies en Vergunningen.