Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool nr. 3 2019 Wonen

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool nr. 3 2019 Wonen Rapporten en zaakverslagen

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool nr. 3 2019 Wonen

De Ombudsman rapporteert onder ‘Wonen’ zaken die te maken hebben met de eenheid Wonen ressorterend onder de cluster Ruimte en Economie. Uit de meeste verzoeken blijkt de krapte op de (sociale) woningmarkt en de verwoede zoektochten van mensen naar geschikte
woonruimte. Dit leidt tot schrijnende situaties. Een oplossing voor dit probleem is – op korte termijn - niet voorhanden. De plannen van de gemeente Amsterdam om veel nieuwe woningen
te bouwen zullen op korte termijn geen verlichting geven.