Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Rapportage Kinderombudsman Amsterdam januari-juni 2020

Rapportage Kinderombudsman Amsterdam januari-juni 2020 Rapporten en zaakverslagen

Rapportage Kinderombudsman Amsterdam januari-juni 2020

Dit is de rapportage van de Kinderombudsman over het eerste half jaar van 2020.

In het eerste hoofdstuk vindt u de cijfers. Er kwamen in de eerste helft van 2020 minder klachten binnen dan in dezelfde periode in 2019. Dit is een beeld dat we ook zien op de andere thema´s en gemeenten bij de Ombudsman Metropool Amsterdam en is (vooral) veroorzaakt door Corona en de maatregelen daaromtrent. In het tweede hoofdstuk gaan we dieper in op de belangrijkste thema’s van het eerste half jaar. Wat zagen we vaak terug en hoe komt dat? Hoofdstuk 3 bevat de activiteiten van het team in het eerste halfjaar van 2020. In de laatste hoofdstuk staan korte samenvattingen van de binnengekomen Amsterdamse zaken.