Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 1 2020 Waternet

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 1 2020 Waternet Rapporten en zaakverslagen

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 1 2020 Waternet

In het 1e kwartaal 2020 ontving de ombudsman 8 verzoeken tot onderzoek. 4 verzoeken hadden betrekking op de afdeling Belastingen, 3 op Aansluiting, Verbruik & Inning en 1 op Planadvies en Vergunningen.