Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 2 2020 Waternet

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 2 2020 Waternet Rapporten en zaakverslagen

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 2 2020 Waternet

In het tweede kwartaal van 2020 ontving de ombudsman 7 verzoeken tot onderzoek. 6 verzoeken hadden betrekking op de afdeling op Aansluiting, Verbruik & Inning en 1 verzoek op de afdeling Belastingen. De ombudsman is zeer tevreden over het team Klachten van Waternet dat in staat is om klachten - die in de eerste lijn aan Waternet worden voorgelegd - naar tevredenheid af te handelen. Dat heeft tot gevolg dat er weinig ontevreden burgers zijn die zich tot de ombudsman wenden.