Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Parkeren 2019 Q3 en Q4

Kwartaalrapportage Parkeren 2019 Q3 en Q4 Rapporten en zaakverslagen

Kwartaalrapportage Parkeren 2019 Q3 en Q4

In deze kwartaalrapportage gaat het over betaald parkeren (parkeerbelasting, naheffingsaanslagen, parkeervergunningen etc) en de daarmee samenhangende klachten. De laatste jaren heeft er een uitbreiding van betaald parkeren plaatsgevonden. Zo zijn de tarieven verhoogd en is bij een aantal adressen een zogenaamd nulplafond[1] ingesteld. Dit houdt in dat op een aan­tal adres­sen geen parkeerver­gun­ning voor be­wo­ners of be­drij­ven meer worden ver­strekt. Dit heeft tot op heden niet geresulteerd in meer klachten bij de ombudsman.