Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 Rapporten en zaakverslagen

Jaarrekening 2018

Voor u ligt de jaarrekening 2018 waarin de Ombudsman Metropool Amsterdam financiële verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Het jaar 2018 was een jaar waarin met veel inzet en toewijding is gewerkt aan meerdere complexe onderzoeken, uiteraard naast de overige reguliere werkzaamheden van de ombudsman op individueel casusniveau.