Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 3 2020 Waternet

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 3 2020 Waternet Rapporten en zaakverslagen

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 3 2020 Waternet

In het 3e kwartaal 2020 ontving de ombudsman 7 verzoeken tot onderzoek. 4 verzoeken hadden betrekking op Aansluiting, Verbruik & Inning en 3 op de afdeling Belastingen.