Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Stand van zaken ongedocumenteerden voorgelegd aan gemeenteraad

Stand van zaken ongedocumenteerden voorgelegd aan gemeenteraad Rapporten en zaakverslagen

Stand van zaken ongedocumenteerden voorgelegd aan gemeenteraad

In februari 2021 publiceerde voormalig ombudsman Arre Zuurmond het rapport “Onzichtbaar”. Hierin vroeg hij aandacht voor de kwetsbare positie van ongedocumenteerden. Met name die van jongeren, arbeidsmigrantenen ouderen. 

Omdat ongedocumenteerden in administratieve zin 'niet bestaan' wordt bij deze groep mensen de kloof tussen de ‘systeemwereld’ en hun ‘leefwereld’ pijnlijk zichtbaar.

Ongedocumenteerden zien zich geconfronteerd met kansenongelijkheid en zorgproblematiek en lopen een groter risico om slachtoffer te worden van uitbuiting. Zuurmond benadrukte dat wanneer Amsterdam een uitbuitingsvrije stad wil zijn, de stad de problemen van ongedocumenteerden onder ogen moet zien en moet werken aan oplossingen voor de lange termijn.

Zuurmond heeft het rapport over ongedocumenteerden op 8 april 2021 toegelicht in de commissie Algemene Zaken van de Amsterdamse gemeenteraad. Daarna heeft hij met diverse organisaties (onderwijsinstellingen, belangenorganisaties en
werkgevers) contact gehad om de aanbevelingen en verbeterpunten uit zijn rapport tot uitvoering te laten komen.

Vlak voor zijn vertrek stelde Zuurmond de Amsterdamse gemeenteraad middels een brief op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent de ongedocumenteerden-problematiek. Deze bevat concrete voorstellen van organisaties en bedrijven die bereid zijn om te experimenteren en die willen bijdragen aan de zichtbaarheid van ongedocumenteerden en de verbetering van hun positie.

De brief werd op 2 september 2021 door de commissie Algemene Zaken van de Amsterdamse gemeenteraad voor kennisneming aangenomen.