Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Reactie kinderombudsmannen op Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Reactie kinderombudsmannen op Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Rapporten en zaakverslagen

Reactie kinderombudsmannen op Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De nationale kinderombudsman heeft, in samenwerking met de lokale kinderombudsmannen, een reactie geschreven op het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

In een brief van 29 juli 2021 aan de minister van Rechtsbescherming en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet zij een aantal vraagtekens bij een nieuwe wijziging van het jeugdstelsel. De kinderombudsman twijfelt of de rechten van het kind met de voorgestelde stelselwijziging beter gewaarborgd worden dan nu het geval is. Knelpunten zoals onvoldoende samenwerking, een te lange keten, gebrek aan kwaliteit van onderzoek en capaciteit van met name specialistische zorg moeten worden aangepakt. Dat kan naar het oordeel van de kinderombudsman ook binnen het huidige stelsel.

Ga naar de brief