Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Ombudsman vraagt aandacht college voor knelpunten binnen de ruimtelijke sector

Ombudsman vraagt aandacht college voor knelpunten binnen de ruimtelijke sector Rapporten en zaakverslagen

Ombudsman vraagt aandacht college voor knelpunten binnen de ruimtelijke sector

Munish Ramlal heeft bij het Amsterdamse college van Burgemeester en wethouders aandacht gevraagd voor een aantal fundamentele problemen die hij ziet binnen de ruimtelijke sector.

In zijn brief van 1 februari 2022 deelt de ombudsman ervaringen van Amsterdammers die hij in de eerste periode na zijn benoeming (afgelopen september) heeft ontmoet. Hij signaleert o.a. klemmende procedures en voor de burger onbegrijpelijke, soms door burgers als krenkend ervaren, ambtelijke gedragingen. Hij ziet dat de burger steeds verder buiten beeld raakt bij het realiseren van (bouw)projecten. 

In dit jaar komt de Ombudsman met een aantal onderzoeksrapporten naar aanleiding van klachten van bewoners over hoe de gemeente werkt tijdens gebieds- en planontwikkeling in het fysieke domein.

 

Lees hier de reactie (18-2-2022) van het Amsterdamse college van B&W op de observaties en aankondigingen inzake de ruimtelijke ordening.