Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Ombudsman Metropoolregio Amsterdam start onderzoek naar participatieproject Reigersbos

Ombudsman Metropoolregio Amsterdam start onderzoek naar participatieproject Reigersbos Rapporten en zaakverslagen

Ombudsman Metropoolregio Amsterdam start onderzoek naar participatieproject Reigersbos

De Ombudsman gaat onafhankelijk onderzoek doen naar de wijze van bewonersparticipatie bij de totstandkoming van de Investeringsnota Reigersbos. De gemeenteraad had hem hiertoe uitgenodigd via een motie. Voor de Ombudsman staat de vraag centraal of de inspraak van bewoners behoorlijk is uitgevoerd, dus of de Amsterdammers ook daadwerkelijk een luisterend oor kregen van de gemeente. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of en hoe er gebouwd gaat worden. Dat is een politieke afweging.

Het is niet de eerste keer dat de Ombudsman onderzoek doet naar inspraakprocessen. Eerder is de inspraak over een fietspad in het Vliegenbos in Amsterdam-Noord onder de loep genomen. Omwonenden hadden daarover bij de Ombudsman geklaagd. De Ombudsman concludeerde toen dat het niet goed is gegaan. 

De Ombudsman heeft de indruk dat inspraak te vaak leidt tot klachten van Amsterdammers over de manier waarop dit wordt vormgegeven. Vanuit de stad zijn er alleen al dit jaar meerdere klachten bij de Ombudsman binnengekomen, zoals het inspraakproces bij het Entreegebied Gulden Winckel in Bos en Lommer en voor bouwplannen bij de Anslijnflat in Nieuw-West. De gemeente zet ambitieus in op het ‘Samen Stad Maken’ met Amsterdammers blijkens de Omgevingsvisie 2050. Met het onderzoek hoopt de Ombudsman aanbevelingen te doen die bewoners en ambtenaren daarbij helpen. Want de huidige praktijk van inspraak stelt bewoners kennelijk nog vaak teleur. 

Verdere informatie over de status van het onderzoek zal volgen op deze site en op sociale media. De verwachting is dat het onderzoek ongeveer vier maanden in beslag zal nemen.