Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Rapport 31 maart 2022 van de Kinderombudsman Amsterdam in verband met de sluiting van de Covid-opvang in het Teleporthotel.

Rapport 31 maart 2022 van de Kinderombudsman Amsterdam in verband met de sluiting van de Covid-opvang in het Teleporthotel. Rapporten en zaakverslagen

Rapport 31 maart 2022 van de Kinderombudsman Amsterdam in verband met de sluiting van de Covid-opvang in het Teleporthotel.

De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar het proces rond de sluiting van de Covid-opvang voor gezinnen in Amsterdam en de manier waarop de belangen van de daardoor getroffen kinderen bij de besluitvorming zijn betrokken.