Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Rondetafelgesprek voor ondernemers over nadeelcompensatie

Rondetafelgesprek voor ondernemers over nadeelcompensatie Rapporten en zaakverslagen

Rondetafelgesprek voor ondernemers over nadeelcompensatie

De ombudsman en het MKB organiseren op maandag 23 mei van 11.00 - 12.30 uur een rondetafelgesprek, waar ondernemers met de gemeente in gesprek kunnen gaan over wat er goed en fout gaat en hoe procedures concreet verbeterd kunnen worden. 

Meedoen? Graag!

Aanmelden kan bij Marcia Appels: marcia.appels@mkb-amsterdam.nl

Waar
Adyen kantoor, Rokin 49, 1012 KK Amsterdam

Programma
11:00 – 11:30 uur: inloop met koffie
11:30 – 11:45 uur: welkomstwoord door Adyen + Guido Frankfurther, Vice-Voorzitter MKB Amsterdam + Munish Ramlal, Ombudsman Metropool Amsterdam.
Delen van om ervaringen, verwachtingen en behoeftes inzake nadeelcompensatie.
11:45 – 12:15 uur: presentatie door Bureau Nadeelcompensatie door Annette Neervoort, Bert Ramaker en Herman van Velsen
12:15 – 12:30 uur: samenvatting en ‘take away’ door Munish Ramlal
12:30 – 13:30 uur: nazit bij Adyen

Aanleiding
In Amsterdam worden regelmatig grote (en kleine) projecten uitgevoerd waarbij ondernemers geconfronteerd worden met (omzet)schade als gevolg van op zich rechtmatige werkzaamheden in de openbare ruimte. Tot 2010 wees de gemeente vrijwel altijd claims af met een verwijzing naar het “normale” ondernemersrisico. Er ontbrak een laagdrempelige procedure voor ondernemers om een nadeelcompensatieclaim in te dienen.

In 2010 heeft de ombudsman dit onderzocht en het rapport “Nadeelcompensatie en ondernemersrisico op de schop” uitgebracht. De gemeente Amsterdam heeft hierop een aantal maatregelen genomen die het makkelijker moeten maken voor ondernemers om nadeelcompensatie te krijgen. Zo is er sinds april 2012 het bureau schadepreventie en nadeelcompensatie, een centraal loket waar claims kunnen worden ingediend.

Maar in de praktijk blijken ondernemers dit bureau moeilijk te kunnen vinden. Hoewel uit signalen bij het MKB blijkt dat de problemen rond nadeelcompensatie voortduren, dienden slechts 33 bedrijven in 2020 een schadeclaim in bij de gemeente.

Daarom organiseren de ombudsman en het MKB op maandag 23 mei van 11.00 - 12.30 uur een rondetafelgesprek, waar ondernemers met de gemeente in gesprek kunnen gaan over wat er goed en fout gaat en hoe procedures concreet verbeterd kunnen worden.