Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kinderombudsmannen dringen aan op oplossing voor gezinnen zonder regiobinding

Kinderombudsmannen dringen aan op oplossing voor gezinnen zonder regiobinding Rapporten en zaakverslagen

Kinderombudsmannen dringen aan op oplossing voor gezinnen zonder regiobinding

De gemeentelijke kinderombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben bij staatssecretaris Van Ooien aangedrongen op een oplossing voor de opvang van gezinnen die geen band hebben met één Nederlandse gemeente, maar waarvan de kinderen wel over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Doordat geen enkele gemeente verantwoordelijk is voor deze gezinnen komen zij nergens in aanmerking voor een huis, opvang of andere voorzieningen.

De (kinder)ombudsmannen uitten hun bezorgdheid over deze gezinnen al in 2019 bij premier Rutte. Dit resulteerde in een onderzoek door bureau HHM naar oplossingsrichtingen, in opdracht van de ministeries van VWS en BZK en de VNG. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het Rijk uiteindelijk zal moeten zorgen voor enige oplossing, om te voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat moeten slapen.

Tijdens de Covid-pandemie verdween deze problematiek tijdelijk naar de achtergrond omdat gezinnen konden verblijven in de (van rijkswege bekostigde) Covid-opvang. Met het sluiten daarvan is het probleem echter opnieuw schrijnend duidelijk geworden. Dit heeft in Amsterdam geleid tot een rapport van de Amsterdamse kinderombudsman en een rechterlijke uitspraak waarin is aangeven dat de opvang niet beëindigd mag worden omdat een dak boven het hoofd de humanitaire ondergrens is voor gezinnen met kinderen.