Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Ombudsman vraagt om mensenrechtentoets woonwagenbeleid

Ombudsman vraagt  om mensenrechtentoets woonwagenbeleid Rapporten en zaakverslagen

Ombudsman vraagt om mensenrechtentoets woonwagenbeleid

De ombudsman heeft wethouder Pels van Volkshuisversting in een brief gevraagd om het nieuwe concept beleidskader Woonwagen en Standplaatsen 2022 –2026 te onderwerpen aan een "mensenrechtentoets" door een onafhankelijke mensenrechtenspecialist.

 

De ombudsman deed naar aanleiding van een klacht van de Amsterdamse belangenvereniging voor woonwagenbewoners (BWWA) een quicksan op het concept beleidsstuk. Dat bleek op bepaalde punten af te wijken van eerdere aanbevelingen en adviezen die de Nationale ombudsman, het Rijk en de College van de Mensenrechten uitbrachten over woonwagen- en standplaatsbeleid in relatie tot het recht op gelijke behandeling en het recht op culturele identiteit van woonwagenbewoners.