Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021 Rapporten en zaakverslagen

Jaarrekening 2021

Geachte leden van het presidium van de gemeenteraad, geachte gemeenteraad, geachte lezer,


Voor u ligt de jaarrekening 2021 waarin de Ombudsman Metropool Amsterdam financiƫle verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Het betreft een bijzonder jaar voor het bureau, nu er per september 2021 een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden en ik de heer Zuurmond per die datum heb opgevolgd. Mijn voorganger heeft een financieel gezond bureau achtergelaten waardoor ik de gelegenheid heb gekregen verder in te zetten op de professionalisering van het bureau en daarmee de dienstverlening richting burgers en aangesloten gemeenten naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor ben ik de heer Zuurmond zeer dankbaar.

Naast voorgenoemde wisseling van de wacht stond 2021 helaas nog vooral in het teken van COVID-19 en de gevolgen daarvan op de (reguliere) bedrijfsvoering. In heel 2021 heeft de ombudsman geen (fysiek) inloopspreekuur kunnen organiseren in Amsterdam en bij de overige deelnemers in de metropoolregio. Ook nam het verzuim toe en daarmee steeg hierdoor de werkdruk bij de overgebleven medewerkers. Desondanks heeft het bureau zich relatief goed staande gehouden.
Op het gebied van (algemene) bedrijfsvoering van de Ombudsman Metropool Amsterdam geldt dat er in 2021 een begin is gemaakt om een volledig nieuwe website neer te zetten die onder andere voldoet aan de WCAG1 richtlijnen. Ook zijn er stappen gemaakt voor de uitrol van een nieuw klachtenregistratiesysteem. Zowel de website als het klachtenregistratiesysteem zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 operationeel zijn.
Inhoudelijk is, naast de behandeling van inkomende tweedelijns klachten van burgers, het bureau onder meer aan de slag gegaan met een tweede Kinderrechtenscan voor de gemeente Amsterdam en heeft er een actieonderzoek plaatsgevonden in het kader van de City Deal Eenvoudig Maatwerk: de Fraudefuik. Op verzoek van de gemeente Zaanstad is de ombudsman tevens aan de slag gegaan met een specifiek, complex en langdurig lopend, dossier.
Een uitgebreider en inhoudelijk overzicht van de werkzaamheden van de ombudsman zal ik geven in mijn jaarbeschouwing, die los van deze jaarrekening zal verschijnen en op de website van het bureau te vinden te vinden zal zijn. Vanzelfsprekend ben ik graag bereid om hierover met u in gesprek te gaan.


Munish Ramlal
Ombudsman Metropool Amsterdam
24 mei 2022