Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Home

Kwartaalrapportage Parkeren 2020 Q1 en Q2

In deze kwartaalrapportage gaat het over betaald parkeren (parkeerbelasting, naheffingsaanslagen, parkeervergunningen etc) en de daarmee samenhangende klachten die de ombudsman ontvangt. In paragraaf 2 worden de cijfers weergegeven. In paragraaf 3 zal worden ingegaan op de afhandeling van de klachten. In paragraaf 4 wordt aandacht besteed aan de samenwerking tussen Parkeren en de ombudsman. In paragraaf 5 wordt ingegaan op twee actualiteiten. In paragraaf 6 wordt afgesloten met een conclusie.