Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019 Rapporten en zaakverslagen

Jaarrekening 2019

Voor u ligt de jaarrekening 2019 waarin de Ombudsman Metropool Amsterdam financiële verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Het jaar 2019 was een bijzonder jaar, waarin meerdere langdurige en grootschalige onderzoeken tot een succesvolle afronding zijn gekomen.